Tjänster
Förvaltning

Man behöver inte vara civilekonom för att klara av ekonomiskförvaltning av en fastighet. Man behöver dock ha utbildning i förtagsekonomi på universitetsnivå.

Fastigheter som bedrivs som affärsverksamhet oavsett om det avser bostäder, kontor eller lagerlokaler kräver ett strukturerat afffärssystem där framför allt kärnan måste vara en strukturerad kontoplan som speglar den affärsverksamhet som bedrivs..

Norrkoping 700 300 1

Fastigheter som bedrivs som affärsverksamhet oavsett om det avser bostäder, kontor eller lagerlokaler kräver ett strukturerat afffärssystem där framför allt kärnan måste vara en strukturerad kontoplan som speglar den affärsverksamhet som bedrivs.

Norrkoping 700 300 2

She was bouncing away, when a cry from the two women, who had turned towards the bed, caused her to look round. She was bouncing away, when a cry from the two women, who had turned towards the bed, caused her to look round.

Image

Förvaltning

Vår tjänst förvaltningschef är ytterst ansvarig för administration, ekonomi, teknik, och IT i en bostadsrättsförening eller i en samfällighetsförening och är förvaltningsansvarig gentemot föreningsmedlemmar och eller fastighetsägarnas valda representanter.

Förvaltningschef arbetar med övergripande och strategiska frågor i nära samverkan med fastighetsägarnas valda representanter dvs föreningens valda styrelse.

Image

Ekonomiskförvaltning

Vår tjänst sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. Tjänsten planerar underhåll, reparationer, renoveringar och nyinvesteringar. Tjänsten inkluderar entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar och kontakter med boende, driftspersonal och entreprenörer. 

Image

Tekniskförvaltning

Vår tjänst sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. Tjänsten planerar underhåll, reparationer, renoveringar och nyinvesteringar. Tjänsten inkluderar entreprenadupphandling, tillsyn av anläggningar och kontakter med boende, driftspersonal och entreprenörer. 

Image